მსოფლიოსაზოგადოება

რა ეტაპზეა კორონავირუსის საწინააღმდეგო აბებზე მუშაობა – Pfizer-ი წამალს ცდის, რომელიც შესაძლოა, ადამიანებმა, სახლის პირობებშიც მიიღონ

faizeri

კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას მსოფ­ლიო უკვე ერთ წელ­ზე მე­ტია ებ­რძვის. ამ დრო­ის­თვის ფარ­თო გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში ჩაშ­ვე­ბუ­ლია ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო არა­ერ­თი ვაქ­ცი­ნა, თუმ­ცა ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არ­სე­ბობს წა­მა­ლი, აბე­ბი Covid-19-ის წი­ნა­აღ­მდეგ.

ან­ტი­ვირუ­სულ პრე­პა­რატ­ზე სხვა­დას­ხვა ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი მუ­შა­ო­ბენ და მათ შო­რის, ამ ეტაპ­ზე ყვე­ლა­ზე იმე­დის მომ­ცე­მად Pfizer-ის მეც­ნი­ე­რე­ბის მიერ შექ­მნილ წა­მალს მი­იჩ­ნე­ვენ, რო­მელ­ზეც კლი­ნი­კუ­რი კვლე­ვე­ბი მიმ­დი­ნა­რებს და თუ ყვე­ლა­ფე­რი წარ­მა­ტე­ბით დას­რულ­დე­ბა, შე­საძ­ლოა, ვირუს­თან ბრძო­ლა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი წა­მა­ლი გარ­დამ­ტე­ხიც კი აღ­მოჩ­ნდეს.

faizeri

 

  • მე­დი­კო­სებს იმე­დი აქვთ, რომ ეს პრე­პა­რა­ტი პან­დე­მი­ის დას­რუ­ლე­ბის გზა­ზე უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს შე­ას­რუ­ლებს.

რო­გორც ბრი­ტა­ნუ­ლი გა­მო­ცე­მა, “ტე­ლეგ­რა­ფი” წერს, Pfazer-ი აშშ-სა და ბელ­გი­ა­ში ატა­რებს კლი­ნი­კურ კვლე­ვას, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო აბებს უკვე ცდი­ან ადა­მი­ა­ნებ­ზე. კვლე­ვა­ში ჩარ­თუ­ლია 60 მო­ხა­ლი­სე, რო­მელ­თა ასა­კიც 18-დან 60 წლამ­დეა. წა­მა­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რად SARS-CoV-2-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო­დაა შექ­მნი­ლი.

“ტე­ლეგ­რა­ფის“ ცნო­ბით, თუ კვლე­ვა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სის სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბა სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში უკვე წლის ბო­ლოს­თვის იყოს ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

ან­ტი­ვირუ­სულ წა­მალს ამ დრო­ის­თვის კო­დი­რე­ბულ სა­ხელს – PF 07321332-ს უწო­დე­ბენ. მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­მარ­ტე­ბით, ვირუ­სის პირ­ვე­ლი სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, წა­მალ­მა ორ­გა­ნიზ­მში ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა უნდა შე­ა­ჩე­როს. პრო­ფე­სო­რი პენი ვარ­დი ამ­ბობს, რომ ამ ეტაპ­ზე არ­სე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი ოპ­ტი­მიზ­მის სა­ფუძ­ველს იძ­ლე­ვა.

coronavirus2-

კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ან­ტი­ვირუ­სულ პრე­პა­რატ­ზე Pfizer-ის მეც­ნი­ე­რე­ბი ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის სა­წყი­სი ეტა­პი­დან­ვე მუ­შა­ო­ბენ.

“ჩვენ შევ­ქმე­ნით კო­რო­ნა­ვირუ­სის პო­ტენ­ცი­უ­რი სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო წა­მა­ლი, აბე­ბი, რო­მე­ლიც უნდა და­ი­ნიშ­ნოს ინ­ფექ­ცი­ის პირ­ვე­ლი­ვე სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის დროს, იმ პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რო­მელ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბაც არ არის კრი­ტი­კუ­ლი“, – ნათ­ქვა­მია “ფა­ი­ზე­რის“ ოფი­ცი­ა­ლურ გან­ცხა­დე­ბა­ში.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წა­მალ­მა კვლე­ვის რამ­დე­ნი­მე ფაზა უნდა გა­ი­ა­როს იმის­თვის, რომ ფარ­თო მოხ­მა­რე­ბა­ში ჩა­ეშ­ვას. კვლე­ვის შე­დე­გი, რო­მე­ლიც მის 60 მო­ხა­ლი­სე­ში გა­მოც­დას გუ­ლის­ხმობს, მა­ი­სის ბო­ლოს უნდა გახ­დეს ცნო­ბი­ლი, ხოლო თუ წა­მა­ლი ეფექ­ტი­ა­ნი იქ­ნე­ბა კო­რო­ნა­ვირუს­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად, წლის ბო­ლოს­თვის შე­საძ­ლოა, მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­მა სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში შეძ­ლონ.

ცნო­ბის­თვის, კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მე­დი­კა­მენ­ტი ის­რა­ელ­შიც შექ­მნეს და წა­მა­ლი ამ დრო­ის­თვის კვლე­ვის ფა­ზა­შია.

კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, ვირუ­სის გა­მოვ­ლე­ნი­დან ამ დრომ­დე, ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ცნო­ბე­ბით 3,1 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი ემსხვერ­პლა, სა­ერ­თო ჯამ­ში კი 148,5 მი­ლი­ო­ნი ადა­მი­ა­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა.

გამოხატე ემოცია

მომწონს
0
კმაყოფილი ვარ
0
ნეიტრალურად ვარ
0
გაურკვევლად ვარ
0
გაბრაზებული ვარ
0
ესპანეთი/Spain
მოგზაურობა

5 მიზეზი თუ რატომ უნდა ვესტუმროთ ესპანეთს

ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენს 5 საუკეთესო მიზეზს, რატომ უნდა ესტუმროთ ესპანეთს და რას ნახავთ ესპანეთში მოგზაურობისას ...
Thailand
მოგზაურობა

5 მიზეზი თუ რატომ უნდა ვესტუმროთ ტაილანდს

გაატარე შვებულება ტაილანდში. თუ გიყვართ მზე,ზღვა და ეგზოტიკური ადგილები ეს ადგილი სწორედ თქვენთვისაა. პლაჟებით, სასახლეებითა ...
თურქეთი/Turkey
მოგზაურობა

5 მიზეზი თუ რატომ უნდა ვესტუმროთ თურქეთს

ყველა ქვეყანა თავისი ისტორიული კულტურული და სხვა მახასიათებლებით გამოირჩევა,მათ შორისაა თურქეთიც,ქვეყანა,რომლის შესახებაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ ...
ხელოვნური ინტელექტი
მეცნიერება

უნდა გვეშინოდეს თუ არა ხელოვნური ინტელექტის?

ხელოვნურმა ინტელექტმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს მუშაკებზე, განსაკუთრებით მომსახურების ინდუსტრიაში. მიუხედავად ბოლოდროინდელი შიშისა, AI არ ზღუდავს ...

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

თქვენთვის საინტერესო