რას ეძებ?

სიახლეები

ვინ არიან და რას საქმიანობენ ქართველი “კანონიერი ქურდების” შვილები

გაზიარება

ე.წ. კრი­მი­ნა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტე­ბის ცხოვ­რე­ბა ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს. ისი­ნი მე­დი­ის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ძი­რი­თა­დად მა­შინ ხვდე­ბი­ან, როცა გახ­მა­უ­რე­ბულ საქ­მე­ებ­ზე აკა­ვე­ბენ. “რე­ი­ტინ­გი” ქარ­თვე­ლი “კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დე­ბის” შვი­ლე­ბით და­ინ­ტე­რეს­და. ე.წ. ავ­ტო­რი­ტე­ტე­ბის შვი­ლე­ბი მა­მე­ბის გზას ნაკ­ლე­ბად მიჰ­ყვე­ბი­ან და ბევრ მათ­განს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რა აქვს რო­გორც სპორ­ტში, ასე­ვე შოუ-ბიზ­ნეს­ში და მწერ­ლო­ბა­ში.

ქეთა თო­ფუ­რია

მომ­ღე­რალ ქეთა თო­ფუ­რი­ას არას­დროს და­უ­მა­ლია, რომ მა­მა­მი­სი ან­დრო თო­ფუ­რია ე.წ. კრი­მი­ნა­ლუ­რი ავ­ტო­რი­ტე­ტი იყო. ქეთა მა­მის მი­მართ ყო­ველ­თვის დიდ სიყ­ვა­რულს გა­მო­ხა­ტავს და დღემ­დე ამა­ყობს იმით, რომ ან­დრო თო­ფუ­რი­ას ქა­ლიშ­ვი­ლია. მა­მას და დე­დას მის წარ­მა­ტე­ბა­ში დიდი წვლი­ლი მი­უ­ძღვით. მას მშობ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის გვერ­დით ედგნენ და ფაქ­ტია, თო­ფუ­რი­ამ მათი იმე­დე­ბი გა­ა­მარ­თლა კი­დეც. ქეთა თო­ფუ­რი­ას მამა 2010 წელს რუ­სეთ­ში და­ა­კა­ვეს და რამ­დე­ნი­მე თვე­ში ცი­ხე­ში გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით, ის ნარ­კო­ტი­კე­ბის გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი დო­ზის შე­დე­გად გარ­და­იც­ვა­ლა. თუმ­ცა ამ­ბო­ბენ, რომ მოკ­ლეს. ან­დრო თო­ფუ­რია თბი­ლის­ში დაკ­რძა­ლეს.

კოკა კო­ბა­ლა­ძე

კოკა კო­ბა­ლა­ძე თი­ნე­ი­ჯე­რებ­ში და არამ­ხო­ლოდ, დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. მარ­თა­ლია ჯერ მხო­ლოდ 20 წლის არის, მაგ­რამ წლე­ბია უკვე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პო­ე­ტია და უამ­რა­ვი თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლი ჰყავს. მის პო­პუ­ლა­რო­ბას ხელს, მისი გა­რეგ­ნო­ბაც უწყობს.

კოკა კო­ბა­ლა­ძე 2018 წელს ხმა­უ­რი­ა­ნი ინ­ცი­დენ­ტის მთა­ვა­რი გმი­რი გახ­და. მა­მის, ალექ­სან­დრე კო­ბა­ლა­ძის ზედ­მეტ­სა­ხე­ლად „სიუს“ ად­გილ­სამ­ყო­ფე­ლის გარ­კვე­ვის მიზ­ნით, პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი სახ­ლში შე­უ­ვარ­დნენ და სცე­მეს.

სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბის უკა­ნო­ნო ქმე­დე­ბას დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა და ისი­ნი სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. ახალ­გაზ­რდა პო­ე­ტის მამა ერთი წლის წინ საფ­რან­გეთ­ში და­ა­კა­ვეს და ახლა სას­ჯელს იხ­დის…

loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *